pôžičky ihneď online


Ako vybrať správnu pôžičku?

V dnešnej dobe je veľmi zložité sa zorientovať na finančnom trhu. Veľa spoločností totiž ponúka veľmi porovnateľné produkty a líšia sa len vo svojich obchodných podmienkach či prístupu ku klientovi. Vyznať sa v úverových produktoch, tak nie je vôbec jednoduchou záležitosťou. Avšak ani to nie je nutné. Stačí si ustrážiť základné náležitosti a fakty.

Porovnať, vyhodnotiť a rozhodnúť

To sú zásadné body pri výbere a uzatváraní pôžičky. Vždy je nutné vziať do úvahy viac ponúk od konkurenčných firiem. Tým sa dostane žiadateľ do obrazu, čo dané inštitúcie ponúkajú a aké sú ich obvyklé formy úverov a pôžičiek. Jedná sa o prvotnú informáciu, s ktorou je potrebné ďalej pracovať. Je nutné porovnávať pôžičky s rovnakými parametrami. Vziať do úvahy rovnakú sumu a rovnakú dobu splácania, pretože práve tieto dva aspekty sa najviac podieľajú na tvorbe ceny, respektíve na veľkosti úroku a RPMN.

Vyhodnotenie najlepšie ponuky

Porovnanie informácií z internetu či s propagačných materiálov je síce veľmi jednoduché a rýchle, ale nemusí ísť o aktuálne informácie. Preto je vhodné sa u najlepší ponuky radšej zájsť dohovoriť na pobočku či telefonicky overiť platnosť údajov, s ktorými pracujeme. Aby sme mali istotu, že práve nami zvolená varianta a inštitúcia, ponúka to čo očakávame.

Pozor na RPMN

Na čo by sa pri dojednávaní pôžičky malo dbať je rozhodne úrok, respektíve ročná percentuálna miera nákladov. Úrok predstavuje len percento toho, koľko navyše zaplatíme nad požičanú sumu. Avšak je očistený o poplatky a iné čiastky, ktoré je nutné hradiť. Tento problém tak rieši ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), ktorá už v sebe všetky poplatky zahŕňa a predstavuje tak skutočnú a konečnú sumu, ktorú ročne zaplatíme za pôžičku navyše.

Čítajte obchodné podmienky

Dôležité je si pri samotnom uzatváraní zmluvy o pôžičke poctivo prečítať obchodné podmienky. Jedná sa o niekoľko stránok, ktoré sú husto popísané textom, ale bez znalosti obchodných podmienok, nie je možné zmluvu uzavrieť. Sú v nich totiž uvedené zásadné činnosti súvisiace so splatnosťou, úhradou a celým fungovaním pôžičky. Navyše sa do obchodných podmienok uvádza, či bude potenciálny spor riešený súdnou cestou či rozhodcom, ktorý musí byť jasne určený a odsúhlasený oboma stranami.

Podpis až po preštudovaní

Čítať, čítať a čítať zmluvu aj podmienky. To je to najdôležitejšie, pretože podpísaná zmluva sa stáva nenapadnuteľná a už nie je možné cesty späť. Po podpise už nič nebráni pripísaní peňazí na účet, ale samozrejme začínajú platiť náležitosti v nej uvedené. Takže je nutné byť na všetko pripravený, poznať podmienky pôžičky a vedieť, čo sa môže prípadne stať. Byť informovaný je skrátka to najzásadnejšie a bez správnych a úplných informácií nie je možné akúkoľvek zmluvu podpísať.


Všetky práva vyhradené. © 2014 - 2024 Pôžičky12.sk, Ing. Radek Šmach, Kontaktné informácie

Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a autora je akékoľvek publikovanie,
šírenie a kopírovanie textov a autorských fotografií zakázané.