pôžičky ihneď online


SBCB bankový register

Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. (SBCB) je spoločnosť fungujúca od roku 2003. Jedinými vlastníkmi sú slovenské banky: Slovenská sporiteľňa, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s. a Tatra banka, a.s.. Celá spoločnosť funguje ako informačné miesto o klientoch úverových obchodov.

Jedná sa o databázy, kde sú uvedené informácie o "zlých" ale aj "dobrých" klientoch bánk. Hlavnou myšlienkou tohto systému je získavanie a poskytovanie pozitívnych, ale aj negatívnych informácií o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke klienta. Údaje sú zaznamenávané za posledné 4 roky naspäť, takže majú inštitúcie možnosť pozrieť sa aj do histórie splácania daného klienta.

Spoločnosť SBCB je prevádzkovateľom Spoločného registra bankových informácií (SRBI), čo je práve spoločná databáza údajov slúžiace pre vzájomnú informovanosť bánk o vzťahoch medzi bankami a klientmi. Celá spoločnosť ani Bankový register nerozhodujú o pridelení či nepridelenie prípadné bankové pôžičky. Poskytujú iba informácie na základe ktorých sa následne banka rozhodne, či je pre ňu klient vierohodný a spoľahlivý.

Banky poskytujú do SRBI informácie ako meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu. Ďalej sa identifikácia vykonáva pomocou rodného čísla a údaje súvisiace s úverovým vzťahom všeobecne. Tým banky dokážu identifikovať daného klienta a rozhodnúť o jeho predošlé bonite a dôveryhodnosti.

Štandardnú výpis (vyhotovenie do 30 dní), zaslaný poštou vychádza na 4 EUR plus poplatok za poštovné. Druhým variantom je verzia Expres (vyhotovenie do 5 pracovných dní), ktorá stojí 14 EUR plus poštovné.

Adresa

SBCB - Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

Tel. +421 2 5920 7515
Fax: +421 2 5920 7516

web:www.sbcb.sk
e-mail: sbcb@sbcb.sk
Všetky práva vyhradené. © 2014 - 2024 Pôžičky12.sk, Ing. Radek Šmach, Kontaktné informácie

Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a autora je akékoľvek publikovanie,
šírenie a kopírovanie textov a autorských fotografií zakázané.