pôžičky ihneď online


Spojenie pôžičiek - konsolidácia pôžičiek

Spojenie pôžičiek (tj. Konsolidácia pôžičiek) predstavuje spojenie niekoľkých existujúcich pôžičiek do jednej - výhodnejšej. Jedná sa o splatenie jednotlivých dlhov novou pôžičkou. Spojenie pôžičiek predstavuje lepšiu kontrolu nad vlastnými záväzkami, jednoduchší administratívu a úsporu nákladov súvisejúcich s platbou jednotlivých pôžičiek, ktoré splynú v jedinú.

Zadlžovanie odľahčí spojenie pôžičiek (konsolidácia)

Ide o typickú situáciu u slovenských domácností a nielen u nich. Zadlžovanie je v súčasnosti trendom a v rozumnej miere nepredstavuje veľké riziko. Zaobstaráte si jeden úver, následne druhý, tretí ..... Táto situácia nie je vôbec neobvyklá. Skrátka si ľudia radi doprajú veci alebo služby, na ktoré aktuálne nemajú peňažné prostriedky. Splácať mesačne aj viac menších súm im problém ani v najmenšom nerobí. Aj napriek tomu však existuje riziko. Ide o riziko z prílišnej administrácie. Zle zadaný variabilný symbol pri platbe či len o pár dní oneskorená jediná splátka z Vás okamžite urobí dlžníka. Práve preto je výhodné spojiť (konsolidovať) svoje pôžičky a tým si zjednodušiť celý proces len na jedinú platbu mesačne.

Prečo spojenie pôžičiek?

Ako už bolo povedané vyššie, hlavným dôvodom je zjednodušenie a sprehľadnenie platieb za pôžičky, respektíve jedinú pôžičku novú - konsolidovanú. Vďaka spojenie pôžičiek sa docieli aj úspory peňazí. Ide o zníženie transakčných nákladov, teda peňazí, ktoré sa platia za vedenie úveru, príkaz k úhrade a ďalšie poplatky. Spojením pôžičiek sa tieto náklady prevedú pod jednu položku u jedinej inštitúcie. Navyše vďaka uzavretiu novej spojenej pôžičke máte možnosti nastaviť si výšku splátky a dobu splácania podľa aktuálnych potrieb. Týmto tvorí spojená pôžička ideálny finančný produkt pre dlžníkov, ktorí majú problém aktuálne úvery splácať, napríklad z dôvodu zmien vo svojich príjmoch. Jednoducho sa spojená pôžička pripraví na dlhšie obdobie a tým sa docieli zníženie pravidelných platieb a mesačné záťaže pre rodinný rozpočet.

Kde spojiť pôžičky

S aktuálnou ponukou spojenie pôžičiek prichádza prakticky každá banka a rad nebankových inštitúcií. Všetci majú základnú myšlienku spojenie pôžičiek identickú, teda spojenie viacerých existujúcich pôžičiek v jedinú. Líši sa však svojimi požiadavkami a doplnkovými službami. Zvyčajne sa jedná o preukázanie dostatočnej bonity klienta a kontrolu v registri dlžníkov, keďže konsolidácia (spojenie pôžičiek) je poskytnutá len žiadateľom bez zápisu v tomto zozname. Nasledujú obvyklé požiadavky na dva preukazy totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas alebo rodný list) a dokumentáciu k úverom, ktoré chce žiadateľ konsolidovať (zlúčiť). Následne už nič nebráni uzavretiu zmluvy o konsolidačnej pôžičke. Ako si spojiť úvery a vybaviť lepšiu splátku?

Zaistenie pôžičky

Pre veľké sumy k spojeniu pôžičky (konsolidácii) už banke nestačí iba preukázanie dostatočných príjmov, ale požaduje istú zástavu. Najčastejšie sa jedná o zaistenie nehnuteľností. To má pre žiadateľov kladný efekt, pretože práve vďaka zaisteniu a tým pádom menšiemu riziku nesplatenia pôžičky banky poskytujú na zaistené konsolidačné pôžičky nižšie úrokové sadzby. Spojená (konsolidovaná) pôžička so zaistením nehnuteľnosťou vyjde lacnejšie ako totožná bez zaistenia.

Kolotoč spojenie pôžičiek

Pri spojení pôžičiek (konsolidácii) teda dôjde k uzavretiu pôžičky novej. Všetky predošlé sú touto novou uzatvorenou konsolidačnou pôžičkou splatené. Dlžník má už iba jedinú, jasne nadefinovanú pôžičku s presne nastaveným splátkovým kalendárom a pod kontrolou. Teraz záleží len na ňom, či bude opäť pokračovať v uzatváraní ďalších nových pôžičiek, ako to obvykle robil doteraz a bude za nejaký čas opäť potrebovať všetko spojiť (konsolidovať), tak že uzatvorí ďalší konsolidačný úver.

Tomuto systému by sa ale rozhodne mali vyhnúť dlžníci a radšej riadne splatiť prvú konsolidovanú pôžičku a až následne sa znovu púšťať do víru úverov a pôžičiek. Inak sa môže dlžník dostať, ako rad ľudí na Slovensku, do špirály úverov, kedy už nie je schopný splácať existujúce úvery. Tým sa dostane do registra dlžníkov a žiadna banka mu už konsolidačný úver neposkytne.

To ho prinúti vstúpiť mimo bankový sektor, kde sú samozrejme pôžičky drahšie. Dostáva sa do situácie, kedy lacnejšiu pôžičku uhradí drahšou, a tú následne opäť drahšou, až mu nakoniec nezostáva než rozpredať majetok a všetky svoje dlhy jednorazovo uhradiť a začať znova od nuly. Špirála dlhov je totiž v konečnej fázy nezvládnuteľná.


Všetky práva vyhradené. © 2014 - 2024 Pôžičky12.sk, Ing. Radek Šmach, Kontaktné informácie

Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a autora je akékoľvek publikovanie,
šírenie a kopírovanie textov a autorských fotografií zakázané.