pôžičky ihneď online


Bankové pôžičky

Banky naprieč celým trhom ponúkajú svojim klientom množstvo produktov. Banková pôžička (úver) je rozhodne najpoužívanejší. Ide o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov bankou, ktoré musí následne klient inštitúcii vrátiť i s úrokom. Úrok je suma zvyčajne vyjadrená v percentách, ktorú musí každý dlžník zaplatiť navyše banke za poskytnutie pôžičky.

Podľa druhu pôžičky sa odvíjajú aj sadzby a doba trvania. Začína sa na niekoľkých eurách a horná hranica prakticky nie je nastavená. Pre spoločnosti sú aj banky schopné poskytnúť pôžičky v rádoch miliónov EUR. U neúčelových bankových pôžičiek pre občanov sa jedná o sumy do 30 000 EUR s dobou splatnosti maximálne 7 rokov.

Špecifiká bankových pôžičiek

U bankových pôžičiek sa uplatňujú určité špecifiká, ktorá v nebankovom sektore rozhodne nenájdete. U bánk je totiž vždy veľmi dôležité, aby bola daná pôžička riadne splatená. Vymáhanie dlhov po svojich klientoch stojí banky príliš veľa prostriedkov. Preto banky radšej dôkladne preverí klienta, skôr než mu pôžičku poskytnú. Banky nechcú postúpiť veľké riziko a preto je pôžička v banke spojená s radom administratívnych náležitostí, ktoré musí žiadateľ bezpodmienečne splniť, aby danú pôžičku dostal.

Lacnejšie pôžičky bánk

Práve vďaka dôkladnému preverení klienta sú bankové pôžičky lacnejšie. Majú nižší úrok a RPMN ako pôžičky na porovnateľnú sumu a na rovnakú dobu u nebankových inštitúcií, ktoré nevyžadujú také dôsledné preverenie. To robí z bankových pôžičiek obľúbený nástroj pre každého žiadateľa, ktorý nemá problémy s platobnou morálkou. Preverenie klienta prebieha nasledovne.

Bonita klienta

V prvom rade banky zisťujú bonitu žiadateľa. Teda schopnosť klienta poskytnutú pôžičku splatiť. Pred uzavretím zmluvy o pôžičke a úveru skúma každá banka, či má klient dostatočný príjem nielen na splácanie, ale na živobytie a ostatné výdavky. Ide o formu krytia rizika pre banku, aby klientovi ostali určité financie, ktoré môže poprípade použiť pri strate zamestnania alebo zníženie platu.

Zaistenie bankových pôžičiek

Ďalším aspektom u pôžičiek je ich zabezpečenie. Obvykle u nižších čiastok nie je potreba zaistenia žiadna, prípadne jeden či dva ručitelia, ktorí ručia za záväzky žiadateľa bez rozdielu a v plnej výške. Avšak od vyšších čiastok už ani ručitelia nepostačujú a banky vyžadujú ručenie za pôžičku hnuteľnou alebo nehnuteľnou vecou. Tým sa banka bráni proti nesplácaniu a následnej nemožnosti vymáhať pohľadávku. Pri ručenie majetkom skrátka banka, pri neplnení záväzkov zo zmluvy o pôžičke plynúcich, pristúpi k predaju danej veci a z prijaté sumy pôžičku pokryje.

Register dlžníkov

Pre banku je tiež veľmi dôležitým ukazovateľom register dlžníkov - SRBI. Tu je evidovaný každý, kto mal v minulosti akýkoľvek problém so splácaním svojich záväzkov, treba i s jedinou splátkou. Banky nazeraním do registra dlžníkov zisťujú, či práve klient, ktorý žiada o pôžičku nemá stále iné záväzky alebo veľmi zlú platobnú morálku. Práve nazeraním do registra dlžníkov často banky zamietnu žiadosť o pôžičku. Avšak ak nemal žiadateľ v predošlých niekoľkých rokoch problémy so splácaním, banka zvyčajne pôžičku bez problemov schváli a vydá požadované peňažné prostriedky.

Vybavenie bankové pôžičky

Vybavenie pôžičky je vcelku jednoduchou záležitosťou. Pri predložení všetkých podkladov, ktoré banka požaduje, len vyplníte zmluvu o bankovej pôžičke a peniaze sú Vám obratom poslané na účet.Vďaka obvyklé nutnosti - mať u danej banky otvorený bankový účet, je prevod peňazí prakticky okamžitý. Hojne využívaná je dnes možnosťdojednať pôžičku online prostredníctvom internetu. Ak neviete, ktorú banku zvoliť, pozrite sa na zoznam bánk so sídlom v SR

Samozrejme pôžičky, respektíve úroky z pôžičiek, sú pre banky hlavným zdrojom príjmov. Preto sa snaží vo svojich ponukách konkurovať a vytvárať pre svojich klientov, čo možno najlepšie podmienky. V súčasnosti už patrí k bežnej praxi podrobné poradenstvo, široká možnosť voľby pôžičky aj formy splácania a prevádzanie prostriedkov. Navyše stabilný systém bankovníctva, ktorý v súčasnosti na Slovensku je, predstavujú svetové inštitúcie, ktoré sú zárukou spoľahlivosti a kvality.


Všetky práva vyhradené. © 2014 - 2024 Pôžičky12.sk, Ing. Radek Šmach, Kontaktné informácie

Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a autora je akékoľvek publikovanie,
šírenie a kopírovanie textov a autorských fotografií zakázané.