pôžičky ihneď online


SOLUS - nebankový register

SOLUS je záujmové združenie právnických osôb. Nebankový register Solus je združenie, ktoré začalo fungovať 14. septembra 2005. Ide o právnické osoby, ktoré chcú v rámci zodpovedného úverovania a požičiavania prispievať k prevencii zadlžovania. Ide o zníženie a nenavyšovanie počtu dlžníkov, kde sa navyše združenie snaží prispievať k zvýšeniu vymáhateľnosti a dostupnosti dlhov po splatnosti.

Fyzická osoba, ktorá chce získať výpis z registra má možnosť tak urobiť pomocou písomnej žiadosti opatrené úradne overeným podpisom. Výpisom sa anketár dozvie, či v spoločnej databáze vôbec je, aké údaje sú o ňom prípadne uvedené a tiež zdroj údajov, teda inštitúciu, ktorá údaje do databázy SOLUS odoslala. Žiadosť sa odosiela výhradne na adresu sídla registra, respektíve záujmového združenia právnických osôb SOLUS.

Výpis z nebankového registra SOLUS

Cena za výpis z registra SOLUS je 2,90 EUR, i s poštou na dobierku do vlastných rúk. Cena sa skladá z 0,17 EUR za materiálne náklady na výpis, 2,25 EUR tvorí poštovné náklady spojené s odoslaním výpisu na dobierku a 0,48 EUR - DPH v zákonnej výške.

Dôležitý je zoznam členov, v ktorom sa vyskytuje rad veľkých spoločností z oblasti telekomunikácií, bánk, nebankových finančných inštitúcií, distribútorov energie a podobne. Práve vďaka členstvu v registri SOLUS majú tieto spoločnosti možnosť získavať informácie o potenciálnych klientoch a naopak prispievajú svojimi skúsenosťami s klientmi pre všeobecnú informovanosť.

Do registra je tak zanesená informácie iba o negatívnych skúsenostiach s klientom. K zaradenie klienta do registra dôjde až v čase, keď závažne poruší zmluvné podmienky u svojho poskytovateľa pôžičky. Databázy tak svojim členom výrazne uľahčuje dojednávania pôžičiek a znižuje riziko poskytnutia rizikových pohľadávok nespoľahlivým klientom.

Adresa:

SOLUS, záujmové združenie právnických osôb
Röntgenova 28
851 01 Bratislava

www.solus.sk
info@solus.sk

Tel: + 421 (0) 2 54 410 854
Fax: + 421 (0) 2 54 410 855
Všetky práva vyhradené. © 2014 - 2024 Pôžičky12.sk, Ing. Radek Šmach, Kontaktné informácie

Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a autora je akékoľvek publikovanie,
šírenie a kopírovanie textov a autorských fotografií zakázané.