pôžičky ihneď online


Pôžičky na zmenku

Sú také pôžičky, ktoré sú zaistené zmenkou. Úroková sadzba týchto pôžičiek je vyššia, z dôvodu väčšej rizikovosti žiadateľov. Požiadavky na dokladovanie príjmu a údaje z registra dlžníkov sú minimálne. Nespornou výhodou je rýchlosť vybavenia pôžičky. Pôžičky na zmenku predstavujú okamžité prostriedky, ktoré majú jasne špecifikované náležitosti. Každá zmenka a pôžička z nej vyplývajúca prakticky nahrádza zmluvu o pôžičke. Jednoducho podpísaním pôžičky ide o vyjadrenie súhlasu s jej znením a s akceptovaním všetkých práv a povinností, ktoré z nej vyplývajú.

Peniaze v hotovosti

Pôžička na zmenku predstavuje situáciu, kedy žiadateľ nutne potrebuje peniaze okamžite a v hotovosti. Proti zmenke sú skrátka vydané prostriedky okamžite. Peniaze sú použiteľné ihneď bez nutnosti uvedenia účelu poskytovateľovi pôžičky. To robí z tohto druhu požičiavanie ideálnu možnosť pre rýchle a jednoduché získanie peňazí.

Klienti pôžičiek na zmenku

Častými klientmi pôžičiek na zmenku sú ľudia, ktorí majú napríklad problémy so záznamom v registri a klasické bankové inštitúcie by im neboli ochotné peniaze poskytnúť. Alebo ľudia, ktorí majú problém a nechcú poskytovať informácie o svojom plate či finančnú situáciu. Prakticky sa jedná vždy o nebankový sektor, kde je poskytovanie týchto pôžičiek veľmi individuálne a vždy šité na mieru danému žiadateľovi.

Požičanie na zmenku (náležitosti zmenky) sa riadia vlastnými podmienkami a náležitosťami. Zmenka je jasne definovaný pojem v zákone, takže sú vždy obe strany zrozumené s faktickou podstatou pôžičky a záväzkov z nej vyplývajúcich. Zmenka musí mať zákonom stanovené náležitosti, inak je neplatná. Rozlišujú sa zmenky vlastné a cudzie.

Tip: Vytvorte si online vlastnú zmenku online

Ručenie a riziká

Je dôležité si uvedomiť, že pôžička na zmenku je vcelku jasne stanovená záležitosť, takže aj jej vymáhanie je relatívne jednoduché. U rozhodcu alebo na súde je vždy v práve majiteľ zmenky a tak sa jednanie nepreťahuje a je rozhodnuté práve v prospech poskytovateľa pôžičky.

Tým pádom je možné okamžite vymáhať peňažné prostriedky exekučne či iným spôsobom. Preto je pôžička na zmenku veľmi riziková. V prípade neplnenia záväzkov z nej vyplývajúcich má dlžník okamžite za chrbtom exekútora.


Všetky práva vyhradené. © 2014 - 2024 Pôžičky12.sk, Ing. Radek Šmach, Kontaktné informácie

Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a autora je akékoľvek publikovanie,
šírenie a kopírovanie textov a autorských fotografií zakázané.