pôžičky ihneď online


Pôžičky bez dokladovania príjmu

Pôžičky bez potvrdenia príjmu sú ideálnou variantou pre klientov, ktorí nemajú stály príjem či nechcú dokladovať svoju mzdu banke. Najčastejšími klientmi sú ženy na materskej dovolenke či nezamestnaní žiadatelia. Jedná sa o veľmi obľúbený produkt. Avšak jeho výhody v podobe nedokladování príjmov prebije ich cena, respektíve úroky, pretože sa tu prejavuje značná rizikovosť žiadateľov.

Nedokladovanie príjmov

Pôžičky bez potvrdenia príjmu sú veľmi lákavé. Nie je potrebné žiadne papierovanie, žiadne dokladovanie predošlých niekoľkých mesiacov o mzde. Nemusíte poskytovať inštitúciám žiadne iné podklady ako Vaše meno a obvykle dva preukazy totožnosti. Administratívne je táto pôžička veľmi jednoduchá a časovo trvá vybavenie celej záležitosti maximálne jeden deň. Všetko prebehne prakticky okamžite a peniaze sú pripisované na účet obratom. Avšak za túto rýchlosť a jednoduchosť sa platia nepatrne vyššie úroky ako je obvyklé u porovnateľných pôžičiek z bankového sektoru s kompletným dokladováním bonity a príjmov. Pri dojednaní pôžičiek bez potvrdenia o príjme dbajte na zvýšenú opatrnosť, lebo riziko, že narazíte na nepoctivého poskytovateľa je tu vyššie.

Klienti pôžičiek bez potvrdenia príjmu

Pôžičku bez potvrdenia príjmu využívajú ľudia v ťaživej životnej situácii. Alebo v situácii, keď získajú nové zamestnanie, avšak nemôžu doložiť mzdu za tri posledné mesiace, keďže tú dobu strávili treba na pracovnom úrade. Ďalej sú tieto pôžičky vhodné aj pre ženy na materskej dovolenke či dôchodcov, ktorí majú ďalšie privýrobok, či im je ochotný napríklad niekto z rodiny na danú pôžičku prispievať.

Úroková sadzba pôžičky bez dokladovania príjmu

Dôležité je správne pochopiť úrokovú sadzbu. Spoločnosti často lákajú na úrokovú sadzbu napríklad len niekoľko percent. Avšak ak si dôkladne preštudujete zmluvu a označenie u tejto sadzby môžete zistiť, že ide napríklad o mesačné úroky, takže ročne vyjde daná pôžička na desiatky percent úroku. Okrem toho je dôležité sledovať aj ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN). Pretože práve v tomto čísle je udané, koľko skutočne ročne za danú pôžičku zaplatíte.

Ručenie za pôžičky bez potvrdenia o príjme

Pri nízkych sumách nie je prakticky nutné žiadne zabezpečenie. Všetko je kryté už vysokým úrokom a zmluvným vzťahom, ktorý je prakticky okamžite exekutívne vymáhateľný. U vyšších čiastok, kde je riziko nezískania daných prostriedkov exekučnou cestou, je obvyklé ručenie treťou osobou či nejakým hnuteľným či nehnuteľným majetkom. Najčastejšou formou ručenia u vysokých čiastok je automobil či dom. Avšak často nie sú tieto pôžičky bez dokladovania príjmu na takej úrovni, u ktorej by bolo nutné ručiť domom, pretože z hľadiska relatívne drahého úverového produktu sa oplatí iný produkt, ktorý je vhodný na financovanie tak veľkého bremena.

Riziko u poskytujúcich inštitúcií

Pôžičky bez potvrdenia príjmu zvyčajne poskytujú nebankové inštitúcie. Teda inštitúcie bez garancie zo strany Národnej banky Slovenska. Určite sa na trhu pohybujú kvalitný, stabilný a dôveryhodný poskytovatelia týchto pôžičiek, avšak o tých nie je toľko počuť.

Skôr je dôležité sa sústrediť na tých, ktorí seriózni nie sú a často chcú klienta nalákať na potenciálne výhodné podmienky, ktoré sa následne zmení v jednostranne nevýhodnú zmluvu v neprospech dlžníka. Ten už po podpísaní zmluvy nemá možnosť odvolania a skrátka musia plniť podmienky, ktoré zo zmluvy vyplývajú, inak sa vystavuje riziku exekúcie a trestnému stíhaniu.


Všetky práva vyhradené. © 2014 - 2024 Pôžičky12.sk, Ing. Radek Šmach, Kontaktné informácie

Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a autora je akékoľvek publikovanie,
šírenie a kopírovanie textov a autorských fotografií zakázané.